• NG5D_090925_7459 Missie Natuur

  Defensienatuur in beeld


  Missie Natuur is de titel van het boek dat ik heb gemaakt over de natuur op defensieterreinen in Nederland. Een uniek werk, met bijzondere beelden van landschappen, soorten en het samengaan van militair gebruik en natuur.

  Mission Nature is the title of a book I have made on nature on military areas in the Netherlands. It is a unique book, with extraordinary images of landscapes, species and the co-existance of military activities and nature.
 • NG_060322_2256
 • NG_1D_090602_5683
 • NG_090318_0137
 • NG1D_080506_3467
 • NG_050601_6862-1
 • NG_060324_2290
 • NG1D_080617_9465
 • NG_120524_9628_1D
 • NG_120626_1011_5D
 • NG_110810_5336_5D
 • NG_121024_3579_5D
 • NG_121024_3645_5D
 • NG_090525_5410
 • NG_120414_7374_5D