Blog

30 mrt 2015 Uncategorized Comments Off on Youngsters in the woods – A wolf encounter

Youngsters in the woods – A wolf encounter

Youngsters in the woods - A wolf encounter

Dit is de titel van een video die ik gepubliceerd heb op mijn nieuwe Vimeo kanaal. Het is een beeldverhaal over de ontmoeting met drie jonge wolven in Zweden. De wolven werden ontdekt door mijn dochter, tijdens een kanotrip. Het zien van de wolven, waarvan er eentje tien minuten op 15 m van de kano verbleef, heeft een diepe indruk gemaakt. Ik ben benieuwd hoe deze unieke ontmoeting in het verdere leven van mijn kinderen een plek zal krijgen. Echte en bijzondere ervaringen die je als kind opdoet met de natuur, zijn belangrijk om later een gezonde en weloverwogen houding ten opzichte van die natuur en wilde dieren te krijgen. Maar ook op mij heeft het zien en filmen van deze dieren een diepe indruk gemaakt. Als ik er nuchter naar kijk zijn het gewoon wolven die in het bos leven en doen waar ze als dieren goed in zijn: hun instinct volgen. Tegelijkertijd ervaar ik deze ontmoeting als een bijzonder moment waarin ik getuige ben van het leven van een metafoor voor de wildernis. Rond lopen in een wildernis waar wolven leven en sporen vinden, vervult me al met een gevoel van vrijheid en verbondenheid. Maar om ze ook nog eens te zien, is een bijna spirituele ervaring. De natuur als tempel.

Klik hier voor de video

Groet, Niels

This is the title of a video I published on my new Vimeo channel. It is a short film about the encounter with three young wolves in Sweden. They were discovered by my daughter, during a canoe trip. Seeing the wolves, of which one stayed within 15 meters of the canoe for ten minutes, made a deep impression. I am curious how this unique encounter will settle in the minds of my growing children. Real and special experiences a child has in nature, are vital for a sound and thoughtful attitude towards nature and wildlife later on. But also on me the event made a deep impression. When looking at it with a scientific view, these are just wolves in the forest doing their thing: following their instinct. At the same time I embrace the event as a special moment, in which I am witnessing the life of a metaphor for te wilderness. Roaming in the wilderness where wolves live and finding their tracks, fills me with a feeling of freedom and connectivity. But seeing them is an almost spiritual experience. Nature as a temple.

Cheers, Niels

Click here to see the video